home
business english
over docent
beoordeling
beoordeling 2
english exercise
kosten
contact

Voor bijles Engels

De juiste keus voor bijles Engels

Please contact me at:

Tel : 0641561080

Email: canaenglish@yahoo.com or reachfaran@yahoo.com

Adres: Schaarsbergenstraat 120 1107 JX Amsterdam

BTW nr. : 260497654B01 KvK nr. : 50086324

 

 

Voor Bijles Engels

Tel: 06-41561080

   

Over BUSINESS COMMUNICATION SKILLS
Zakelijke communicatievaardigheden in het Engels
meetings | presentations | negotiations | report writing | email writing | telephoning

The English Academy is gereputeerd voor zijn gepersonaliseerde bedrijfsoplossingen. Parallel met onze meer algemene taalopleidingingen, bieden we daarom ook een reeks zeer efficiënte trainingsmodules aan die u of uw medewerkers zal helpen met specifieke professionele communicatievaardigheden in het Engels.

Doelgroep
Deze opleidingen zijn geschikt voor:

 • Professionals die in een Engelstalige omgeving werken en zij die hun talenkennis moeten verbeteren voor een nieuw project.

 • Deelnemers met een intermediair (B1+) tot een gevorderd (C2) niveau Engels.

Gespecialiseerde trainers
De business communicatie-trainers zijn onze meest gekwalificeerde docenten die allen een ruime ervaring hebben met taalopleidingen voor internationale organisaties en voor de zakenwereld in het algemeen.

Praktische opleiding
Zakelijke taaltraining bestaat volgens ons niet enkel uit theorie. Het is daarentegen:

 • Een dynamische mengeling van een theoretische basis met een praktische en doelgerichte toepassing d.m.v. simulatie en rollenspelen.

 • Een interactieve aanpak waarbij de bijdrage van elke deelnemer wordt verbeterd en geëvalueerd.

 • Een compacte opleiding met een hoog professioneel rendement, die een versnelde leercurve mogelijk maakt.

Twee sessies van vier uur per module
De structuur van deze communicatieseminaries is simpel en garandeert een optimaal resultaat voor een minimaal aantal uren. De opleiding bestaat uit drie delen:

 • Gedurende een eerste sessie leren de deelnemers de theorie en hoe deze toe te passen. Aangepast didactisch materiaal is daarbij een essentieel hulpmiddel.

 • De deelnemers krijgen een praktische opdracht om voor te bereiden.

 • Gedurende een tweede sessie worden deze opdrachten verbeterd en besproken. De deelnemers leren de nieuwe vaardigheden steeds beter te beheersen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Meeting skills
In the modern corporate world, successfully participating in and/or chairing meetings requires a complex blend of skills, including: fluent control of advanced language structures and functional tools, conciseness, clarity, impact and effective body language

Key objectives
Through an interactive approach supported by filming and structured feedback on relevant meeting simulations, participants will cover:

 • Key language techniques - structuring, appropriateness and economy

 • Voice techniques - impact and clarity

 • Core meeting skills - clarifying, handling disagreement, reaching consensus and dealing with interruptions and misunderstandings

 • Chairing skills - effective opening, managing the agenda and measured closing

Measurable outputs
This training module will provide participants with:

 • Increased confidence and fluency in meetings

 • A toolkit of appropriate language to deal effectively with all aspects of meetings

 • The necessary competencies to effectively chair meetings

 • A stronger awareness of cross-cultural considerations


Presentation Skills
A wide range and blend of skills are required to deliver an effective presentation: developing and exploiting visual aids, logical structuring and transitions, impact, managed body language, strong vocal control and the ability to deal well with questions from your audience.

Key objectives
Through an interactive approach supported by filming and structured feedback on group and individual presentations, participants will cover:

 • Writing and structuring presentations – organisation, economy and clarity

 • Visual aids – effective design and exploitation

 • Voicing – increasing impact through emphasis, intonation and pausing

 • Core techniques - opening, signposting transition and closing

 • Body language - consistent non-verbal communication to support the spoken message

 • Question and answer – dealing with difficult questions

Measurable outputs
This training module will provide participants with:

 • Increased levels of confidence and fluency

 • A more structured and clearer style of delivery

 • A comprehensive toolkit of techniques to raise their impact in future presentations

 • Improved skills in writing presentations and designing visual aids

 • A stronger awareness of the importance and active control of body language


Meeting & Negotiation Skills
Effective negotiation is essential to best represent your institution's interests. It requires: successful relationship management with counterparts, conscious control of tone and body language and clear, concise communication using consistently appropriate language.

Key objectives
Through coverage of principal negotiation concepts and corresponding language tools blended with an interactive approach supported by filming and structured feedback on relevant negotiation simulations, participants will cover:

 • Key negotiation concepts

 • Key language techniques - structuring, appropriateness and economy

 • Voice techniques - impact and clarity

 • Core negotiation skills - clarifying, bartering, handling disagreement, reaching consensus and dealing with interruptions and misunderstandings

 • Cross-cultural considerations – differing communication styles

Measurable outputs
This training module will provide participants with:

 • Increased confidence in negotiations

 • A more structured style of communication with more impact

 • A toolkit of appropriate language to deal effectively with all the main stages of a negotiation

 • A stronger awareness of cross-cultural considerations and the importance of body language


Professional Report Writing Skills
The quality of an organisation's documentation defines how it is perceived professionally. Developing the ability to consistently and more quickly produce clear, concise and structured output with an appropriate control of tone is a must

Key objectives
This interactive course, through a blend of reviewing the core principles of effective professional writing and practical tasks to refine these skill areas, will cover:

 • Audience – tailoring your writing to the intended internal and/or external world

 • Organisation – examining writing models across genres (reports, emails, memos, letters etc.)

 • Conciseness and clarity – achieving a natural, clear and concise writing style

 • Precision – raising awareness of precision and, where necessary, diplomacy

 • Appropriateness – developing control of tone and levels of formality

 • Grammar and vocabulary issues will be regularly followed up by the trainer following the specific problem areas encountered by participants in their writing tasks

Measurable outputs
This training module will provide participants with:

 • A more effective and efficient writing style

 • A stronger control of tone and levels of formality

 • Clear style and format guidelines for future writing

 • An accurate control of grammar and vocabulary


E-mail Writing Skills
In the modern business, institutional and political fields, emails are a frequently-used tool for internal and external communication. Successful email writing requires not only a good command of language, but strong control of tone and functional language.

Key objectives
Through an interactive approach, providing clear, practical tools developed through analysing best and worst practice models as well as participants' own emails, the course will cover:

 • Audience – tailoring your language and writing style to internal and external recipients

 • Organisation – clearly and appropriately structuring information

 • Conciseness and clarity – achieving a natural, clear and concise writing style

 • Precision – raising awareness of precision and, where necessary, diplomacy

 • Appropriateness – developing control of tone and levels of formality

 • Grammar and vocabulary issues will be regularly reviewed by the trainer following the specific problem areas encountered by participants in their writing tasks

Measurable outputs
This training module will provide participants with:

 • A more effective and efficient writing style

 • A stronger control of tone and levels of formality

 • Clear style and format guidelines for future writing

 • A more accurate control of grammar and vocabulary


Telephone Skills
Although e-mail has now become so common, the telephone remains a central tool in every working environment. Successful phone and conference calls require not only the ability to fluently express clearly structured messages, but also strong listening comprehension skills.

Key objectives
Through an interactive approach supported by structured feedback on relevant recorded simulations, participants will cover:

 • Key language techniques - structuring, appropriateness and economy

 • Voice techniques - impact and clarity

 • Core telephone skills – opening calls, clarifying, handling disagreement, reaching consensus, dealing with interruptions and misunderstandings, closing calls

 • Listening comprehension – techniques for raising understanding across a range of accents

Measurable outputs
This training module will provide participants with:

 • Increased confidence and fluency in phone calls and conference calls

 • A comprehensive toolkit of appropriate language to deal effectively with all aspects of calls and conference calls

 • A stronger level of listening comprehension across all common accents